Cennik

ROK 2024

Pakiet 1

Do 10h dziennie od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7.00-17.00
2100zł*/miesiąc, wpisowe 500zł

*pełna kwota, od której należy odjąć przyznane dofinansowania

Dofinansowania

Gmina Miejska Kraków

W 2023 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł. nad dzieckiem. Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Drukowanie

Maluch+ 2021

Rok 2021 jest kolejnym, w którym "Dziecięcy Zakątek" otrzymał dotację w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym. Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Dofinansowanie z programu wynosi 80zł na każdy miesiąc

Zał_30_-_Logo_programu_
Zał_31_Logo_MRiPS

Wyżywienie

Zgodnie z naszymi założeniami tworzenia miejsca odpowiadającego indywidualnym potrzebom dziecka, również w obszarze tak ważnym jak żywienie, wybraliśmy firmę cateringową Mały Smakosz. Dzieci w naszej placówce jedzą na szklanej zastawie, nie używamy jednorazowych lub plastikowych talerzy i sztućców, a zastawa stołowa jest myta i wyparzana przez firmę cateringową.

Stawka żywieniowa 19zł/dzień.

Istnieje możliwość zamówienia pojedynczych posiłków w cenie:

  • śniadanie 3zł
  • II śniadanie 2zł
  • obiad (dwa dania) 11,50zł
  • podwieczorek 2,50zł

Rodzice zamawiają i płacą za posiłki kontaktując się bezpośrednio z firmą cateringową przez aplikację Startedu.