Zajęcia

Wszystkie działania,
które prowadzimy w Dziecięcym Zakątku mają za zadanie wspierać prawidłowy rozwój dzieci.

Zabawy i Metoda Montessori

Zgodnie z filozofią Marii Montessori współdziałamy z dzieckiem, umiejętnie go prowadzimy w procesie poznawania świata i stawania się jego ważną częścią. Maluszki mimo różnego wieku przebywają razem i uczą się od siebie współpracy, empatii, poszanowania innych czyli najważniejszych reguł społecznych. Opiekun występuje między innymi w roli obserwatora, aby lepiej zrozumieć emocje i zachowania dzieci. Kreujemy w dziecku postawę, że jego działania nie mogą być uzależnione od nagrody. Proste i estetyczne zabawki uruchamiają w dzieciach ciekawość, są ułożone tematycznie i wszystkie łatwo dostępne dla dzieci.

Zajęcia Muzyczne i Rytmiczne

Możliwość "wydobywania dźwięków" z zabawek i przedmiotów jest przyjemnością dla każdego dziecka, dlatego korzystamy z całej gamy instrumentów muzycznych, również takich, które wykonujemy razem z dziećmi. Uczymy dzieci różnorodności dźwięków. Oprócz tego śpiewamy piosenki, tańczymy i prowadzimy zajęcia ruchowe przy muzyce. Maluszki w ten sposób szybko zapamiętują słowa lub ruchy występujące po sobie. Podczas tych zabaw dziecko bardzo aktywnie naśladuje dorosłego zdobywając nowe umiejętności.

Metoda Krakowska i Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania

Wyznajemy zasadę, że nauka odbywa się przez zabawę. Bazując na tym co dziecko wie i potrafi, rozpoczynamy drogę nauki czytania. Budzimy w dziecku ciekawość nazywania świata za pomocą liter. Zaczynamy od powtarzania przez dziecko odczytanych przez dorosłego samogłosek lub sylab. Następnie przechodzimy do etapu rozumienia, w którym dziecko odszukuje i wskazuje wypowiedzianą przez dorosłego samogłoskę lub sylabę. Wreszcie rozpoczynamy etap nazywania, w którym dziecko samodzielnie je odczytuje. Do ćwiczeń używamy pomocy dydaktycznych dla tej metody.

Zajęcia Sensoryczne

Są to zajęcia dla dzieci w każdym wieku. Wspomagają rozwój wszystkich zmysłów, pobudzają receptory, pozwalają na poznawanie różnorodności świata. W trakcie tych zajęć dzieci biorą czynny udział w doświadczaniu i zabawie przygotowanymi substancjami oraz materiałami.

Metoda Rudolfa Labana

Ruch jest wyznacznikiem i stymulatorem rozwoju dzieci, a głównymi założeniami metody R. Labana jest umiejętność wyczucia własnego ciała, przestrzeni, doskonalenie płynności ruchów. Nie narzucamy dzieciom w jaki sposób mają wykonywać pewne ćwiczenia dzięki czemu rozwijamy ich wyobraźnię i pozwalamy na własną interpretację.

Zajęcia Manipulacyjno-Konstrukcyjne i Wspierające Integrację Sensoryczną

Jest to rodzaj zajęć pobudzających wyobraźnię i kreatywność, organizujących wrażenia zmysłowe (wzrok, słuch, węch, smak, dotyk). Tego typu zabawy uczą skupienia i obserwacji. Dziecko angażuje się w zabawę i uczy się wykonywania precyzyjnych czynności. Jest to podstawa do doskonalenia funkcji psycho-ruchowych. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy przez różnorodne zabawy dostosowane do potrzeb dzieci.

Bajkoterapia

Posiadamy całą kolekcję ciekawych książek, które rozbudzą dziecięcą fantazję i zainteresują każdego maluszka. Stawiamy sobie za cel, by książka towarzyszyła dziecku każdego dnia. Nasza biblioteczka jest kolorowa i różnorodna tematycznie. Są ciekawe bajki, opowiadania logopedyczne i dźwiękonaśladowcze, historie obrazkowe oraz sytuacje “dnia codziennego”.

Widniejemy w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych pod wpisem o numerze 7330.2.9.2019

Co nas charakteryzuje?