Niepubliczne Przedszkole
od 1 września 2023

Zbierając doświadczenie, rozwijając kompetencje i umiejętności, obserwując rosnące i rozwijające się przy nas dzieci, które z naszym udziałem osiągają gotowość pójścia do przedszkola podjęliśmy decyzję o otwarciu przedszkola od 1 września 2023 roku. Otrzymaliśmy wymagane prawem opinie uprawniające nas do prowadzenia niepublicznego przedszkola mającego swoją siedzibę pod adresem ul. Podlesie 5/37 w Krakowie. Koncepcja tworzonego przedszkola opiera się na założeniach funkcjonującego od 2019 roku Klubu Dziecięcego. Podstawę programową przewidzianą prawem dla przedszkola będziemy realizować w atmosferze założeń rodzicielstwa bliskości. Współpraca z rodzicami w zakresie oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych to podstawa, by w klimacie empatii, dostrzegania potrzeb dziecka, wsparcia i zrozumienia stwarzać optymalne warunki prawidłowego i harmonijnego rozwoju we wszystkich obszarach.

Cennik na rok 2023/24

Czesne za każdy miesiąc wynosi 900zł

Wpisowe 650zł

Jak zapisać do nas dziecko?

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie aby otrzymać komplet naszych dokumentów do zapoznania się.

Umów się do naszej placówki, oglądnij sale w których przebywają dzieci, zadaj nam wszystkie swoje pytania.

Złóż wypełnione dokumenty (mailowo lub osobiście w naszej placówce), opłać opłatę wpisową i umów się na termin adaptacji.